Het draait om vertrouwen!

Bij Daan Tech is vertrouwen één van onze kernwaarden. Wij geven veel om de planeet en het welzijn van haar bewoners. Door duurzamere huishoudelijke apparaten zoals Bob te maken, verminderen we niet alleen de impact op het milieu, maar tonen we ook onze toewijding aan het bevorderen van vertrouwen. Wij zijn van mening dat we, door producten te maken die prioriteit geven aan duurzaamheid, niet alleen de levens van vandaag verbeteren, maar ook een basis van vertrouwen bouwen voor morgen.

Samen werken we aan vertrouwen, stimuleren we positieve verandering en bouwen we aan een groenere, rechtvaardigere wereld voor de komende generaties.

Geld terug garantie – Tevreden of geld terug

Bij Daan Tech streven we ernaar dat u volledig tevreden bent met Bob, de eco-compacte vaatwasser. Daarom introduceren wij met trots onze 30 dagen geld-terug-garantie exclusief in Nederland!

Dit is hoe het werkt:

Uw verplichtingen

 • Bestelperiode: Uw aankoop moet tussen 2 mei en 31 mei zijn gedaan om in aanmerking te komen voor de garantie.
 • Tijdig contact: Neem binnen 30 dagen na ontvangst van uw Bob contact met ons op.
 • Verpakkingsvereisten: Zorg ervoor dat Bob wordt geretourneerd in de originele verpakking, inclusief de kartonnen doos en het beschermingsmateriaal.

Uw flexibiliteit:

 • Test Bob vrijblijvend: U kunt Bob tijdens de proefperiode gerust uitpakken, gebruiken, verbinden met Wi-Fi en koppelen aan uw account.
 • Uitzonderingen: Zelfs als het product defect of beschadigd is, komen wij nog steeds onze garantie na.

Retour- en terugbetalingsprocedure:

 • Gratis retourneren: Wij regelen het transport en betalen de kosten van het retourproces.
 • Snelle terugbetaling: Wij zorgen dat u uw geld binnen 15 dagen na ontvangst van de retourzending terug heeft.

Hoe wordt de retourzending van uw Bob afgehandeld?

Niet tevreden met uw Bob?

Vanaf de ontvangstdatum heeft u een proefperiode van 30 dagen om Bob de vaatwasser uit te proberen met onze “tevreden of geld terug” garantie. Als het apparaat u niet bevalt, regelen we dat onze vervoerder uw Bob komt ophalen voordat we overgaan tot een volledige terugbetaling.

 

JURIDISCHE VERMELDINGEN

Daan Technologies is een vereenvoudigde naamloze vennootschap met een kapitaal van 13.516,50 euro, waarvan de hoofdvestiging zich bevindt te ZA Mortier Est 85610 Cugand, Frankrijk. Daan Tech is geregistreerd bij het handels- en vennootschapsregister van Bobigny onder nummer 821 934 916, en heeft een intra-community BTW-nummer FR61821934916.

E-mail: hello@daan.tech

The publicatiedirecteur is Antoine Fichet, wettelijke vertegenwoordiger van de Vennootschap.

Hosting: Kinsta.

Aanbieding geldig van 02/05 t/m 31/05 op Bob de eco-compacte vaatwasser ( “Bob de vaatwasser” en “Bob de vaatwasser: Chic Metal pack”)

Wij accepteren retouren voor aankopen binnen 30 dagen na ontvangst, mits ze van hetzelfde adres geretourneerd worden als het adres dat u heeft opgegeven tijdens uw bestelling.

Retourvoorwaarden:

 • De garantie is geldig voor Bobs besteld tussen 02/05/2024 en 31/05/2024.
 • Heeft contact opgenomen met onze klantenservice via sav@daan.tech met als onderwerp “Verzoek tot retournering van een apparaat” binnen 30 dagen na ontvangst van het product.
 • Bob de vaatwasser, ongeacht de staat, moet worden geretourneerd in de originele verpakking, compleet met karton en beschermende materialen
 • De geretourneerde Bob moet compleet zijn met alle accessoires die bij de aankoop zijn geleverd.

Retourperiode:

Klanten van Daan Tech kunnen hun herroepingsrecht uitoefenen gedurende een periode van 30 kalenderdagen (14 dagen overeenkomstig art. L121-21 van het consumentenwetboek plus 16 dagen verlengde herroeping) vanaf de datum van ontvangst van het artikel.

Om hun herroepingsrecht uit te oefenen moet de klant contact opnemen met de klantenservice van Daan Tech door een e-mail te sturen naar sav@daan.tech.

De voorwaarden voor het uitoefenen van dit herroepingsrecht worden hieronder vermeld.

Retouren moeten worden gedaan binnen 30 dagen na de ontvangst van het product. Als deze periode is verstreken, zal er geen terugbetaling worden gedaan.

Retourproces:

Het retour wordt gedaan per vooruitbetaalde postzending op onze kosten. Voor de retourzending moet de originele verpakking worden gebruikt, dus bewaar deze tijdens de proefperiode.

 1. Om een retour aan te melden, neemt u contact op met onze klantenservice via sav@daan.tech met als onderwerpregel “Verzoek tot retournering van een apparaat” om een retourlabel te verkrijgen.
 2. Het product, ongeacht de staat, moet worden verpakt in zijn originele verpakking voordat het wordt geretourneerd.
 3. Retourkosten:
  • Retourkosten worden gedekt door Daan Tech.
 4. Terugbetaling
  • Volledige terugbetaling van de bestelling wordt gedaan via de originele betaalmethode, binnen 15 dagen na ontvangst van uw retourzending.

Deze voorwaarden waarborgen onze klanten een duidelijk en eerlijk retourproces, terwijl ze de bescherming van het product tijdens het transport garanderen.

 

– AANSPRAKELIJKHEID –

Het bedrijf treft alle maatregelen om ervoor te zorgen dat de klant onder optimale omstandigheden kwaliteitsproduct(en) worden geleverd. Het kan echter niet aansprakelijk worden gesteld voor enig falen of onjuiste uitvoering van alle of een deel van de diensten die onder het contract worden geleverd, die toe te schrijven zouden zijn aan de klant, of aan het onvoorzienbare en onoverkomelijke geval van een derde partij die geen partij is bij het contract, of aan een geval van overmacht. Meer in het algemeen, als de aansprakelijkheid van het bedrijf zou worden ingeroepen, zou het in geen geval kunnen instemmen met het vergoeden van de klant voor indirecte schade of schade waarvan het bestaan en/of de omvang niet door bewijs zouden worden vastgesteld.

Voor grensoverschrijdende contracten binnen de Europese Unie kan de aansprakelijkheid van het bedrijf niet worden ingeroepen voor niet-naleving van het product met de wetgeving van het land van de klant, waarvan het de verantwoordelijkheid van de klant is om te controleren of het product niet verboden is voor verkoop in hun land.

In geval van schade veroorzaakt door een veiligheidsgebrek van het product, moet de klant de aansprakelijkheid van de fabrikant aansprekendie identificeerbaar is aan de hand van de informatie vermeld op de verpakking van het product.

De website kan links bevatten naar andere sites die niet worden bewerkt of gecontroleerd door het bedrijf, dat niet verantwoordelijk kan worden gehouden voor de werking, inhoud of enig element aanwezig of verkregen via deze sites.

Het opzetten van dergelijke links of de verwijzing naar enige informatie, artikelen of diensten geleverd door een derde partij, kan en mag niet worden opgevat als een uitdrukkelijke of stilzwijgende goedkeuring, door het bedrijf, van deze sites en hun elementen of inhoud.

Het bedrijf is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid van deze sites en kan hun inhoud niet controleren of de reclame, het product(en) en andere informatie die op deze websites wordt verspreid, valideren.

Het is uitdrukkelijk bepaald dat het bedrijf in geen geval aansprakelijk kan worden gesteld, op geen enkele manier, als de computerapparatuur of elektronische berichtgeving van de klanten de e-mails die door het bedrijf worden verzonden, zou weigeren, bijvoorbeeld als gevolg van spamfilters, zoals, zonder beperking, de kopie van de betalingsontvangst, de samenvatting van de bestelling of de e-mail met verzendingsinformatie.

De klant is volledig op de hoogte van de bepalingen van dit artikel en met name van de hierboven vermelde garanties en aansprakelijkheidsbeperkingen, essentiële voorwaarden zonder welke het bedrijf nooit zou hebben gecontracteerd.

 

INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

Alle elementen van deze pagina en de website zelf zijn beschermd door auteursrecht, merkenrecht, ontwerp- en modelrecht, en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. Deze elementen zijn exclusief eigendom van het bedrijf. Al deze rechten zijn wereldwijd voorbehouden.

Het gebruik van de naam en het handelsmerk “Daan Technologies”, de naam en het handelsmerk “Bob”, logo’s, ontwerpen en modellen, gestileerde letters, beeldmerken, en alle tekens die op deze website worden vertegenwoordigd, is exclusief voorbehouden aan het bedrijf.

Geen enkele titel of recht op enig element of software zal worden verkregen door het downloaden of kopiëren van elementen van deze Site. Het is strikt verboden voor de klant om (behalve voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik) te reproduceren, te publiceren, te bewerken, te verzenden, te distribueren, weer te geven, te verwijderen, toe te voegen aan deze website en de elementen en software die het bevat, noch om deze te wijzigen of werkzaamheden op basis daarvan uit te voeren, noch om deze te verkopen of deel te nemen aan enige verkoop gerelateerd aan deze website, de elementen ervan, of enige gerelateerde software.

Het bedrijf verleent de klant een niet-exclusieve licentie voor het gebruik van de website. Deze licentie is strikt persoonlijk en mag niet worden toegewezen of overgedragen aan een derde partij. De licentie wordt verleend voor de duur van het gebruik van de website.

Elk gebruik door de klant van de handelsnamen, handelsmerken en onderscheidende tekens die toebehoren aan het bedrijf is strikt verboden behalve met de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van het bedrijf.

 

– ATOEPASSELIJK RECHT, GESCHILLEN EN BEMIDDELING

Deze Algemene Verkoopvoorwaarden worden beheerst en geïnterpreteerd in overeenstemming met de Franse wetgeving, zonder rekening te houden met conflicterende wettelijke principes.

Een buitenlandse klant die een contract heeft afgesloten op een Franse website moet, om de toepassing van zijn eigen recht van de rechter te verkrijgen, aantonen dat het Franse recht minder gunstig is dan dat van zijn land en dat het recht van zijn land een obstakel vormt voor de uitwisselingen op de interne markt die gerechtvaardigd zijn door consumentenbescherming.

Geschil en bemiddeling

In geval van een geschil of klacht wordt de klant aanbevolen om contact op te nemen met de klantenservice om een passende oplossing te vinden.

In overeenstemming met de bepalingen uit het consumenten wetboek betreffende de minnelijke regeling van geschillen, sluit Daan Tech zich aan bij de Bemiddelingsdienst van MCP waarvan de contactgegevens als volgt zijn:

Consumer & Patrimony Mediator – 12 square Desnouettes – 75015 Parijs

https://mcpmediation.org/

Na voorafgaande schriftelijke benadering door de klant van Daan Tech kan de bemiddelingsdienst worden ingeschakeld voor elk consumentengeschil dat niet is opgelost.

Bovendien heeft de Europese Commissie een online platform voor geschillenbeslechting opgezet om eventuele consumentenklachten naar aanleiding van een online aankoop te verzamelen en vervolgens door te sturen naar de bevoegde nationale bemiddelaars.

Bij gebrek aan succes van deze bemiddelingsprocedure of indien de klant een gerechtelijke procedure wil aanspannen, zijn de regels van het wetboek van burgerlijke rechtsvordering van toepassing.

 

BEHANDELING VAN AFVAL VAN ELEKTRISCHE EN ELEKTRONISCHE APPARATUUR –

Daan Technologies informeert de klant dat afgedankte, verouderde of niet-functionerende elektrische en elektronische apparatuur (koelapparatuur, grote huishoudelijke apparaten met uitzondering van koeling, beeldschermen, kleine huishoudelijke apparaten, lampen, etc.) niet in de prullenbak of in de sorteerbakken van hun gemeente mogen worden gegooid, in overeenstemming met een regelgeving uit 2005 die van toepassing is op alle Europese landen, en met name in Frankrijk sinds 15 november 2006. Deze regelgeving heeft met name tot doel het verspillen van grondstoffen te beperken, het milieu en de menselijke gezondheid te beschermen door te voorkomen dat stoffen die in bepaalde apparaten worden aangetroffen, in de natuur worden verspreid.

Daan Technologies is geregistreerd bij de “Ecosystem organization”, IDU No.: FR028759-05HWMD

Het bedrijf informeert de klant rechtstreeks over de mogelijkheden om een oud apparaat van dezelfde omvang en aard als het bestelde product op de website daan.tech terug te nemen in overeenstemming met de geldende regelgeving.

Neem hiervoor contact op met onze klantenservice via sav@daan.tech met als onderwerp “Verzoek tot retournering van een apparaat”.

 

HEEFT U VRAGEN OVER DEZE AANBIEDING?

Neem dan contact met ons op via: sav@daan.tech.

Contactformulier voor terugbetaling