Bobove spojenia

 

 

 Pripojenie prívodu vody :

 

2 dostupné možnosti

 

1   Logo Bob easywater

Raccordement arrivée eau bob mini lave vaisselle

 

Pripojte prívodnú hadicu vody  Logo Bob easywater na jednej strane k zadnej časti Boba a na druhej strane k prívodu vody cez 19 mm závitový koniec (3/4 palca) a uistite sa, že je spojenie pevne utiahnuté.

Získajte Boba easywater

2    Logo Bob carafe

Raccordement réservoir d'eau bob mini lave vaisselle

 

Použitie Bob ako autonómnej voľne stojacej umývačky riadu vďaka vstavanej nádrži na vodu. V tomto prípade nie je potrebná žiadna prívodná hadica! Na rýchle naplnenie nádržky na vodu použite karafu Bob! Bob môže byť naplnený buď studenou alebo horúcou vodou do 60°C. 

Získajte karafu Bob

Pripojenie odtoku vody:

 

Zapojte hadicu na vypúšťanie vody do zadnej časti Boba

Aby ste predišli úniku vody, použite na upevnenie výstupu vody dodanú svorku.

Raccordement eaux usées bob mini lave vaisselle
Raccordement eaux usées bob mini lave vaisselle

2 možnosti odvádzania odpadovej vody

 

 

1  odtokové potrubie sifónu  

 

Pripojte výstupnú hadicu vody k odtokovému potrubiu sifónu (zvyčajne prístupné pod umývadlom)

Upozornenie: Odpadová voda vychádzajúca z Boba môže dosiahnuť vysokú teplotu až 70°C.

 

Raccordement eaux usées syphon évacuation bob mini lave vaisselle

2   logo Bob easyfix

 

Nainštalujte odtokovú hadicu na výstup vody buď v pevnom alebo flexibilnom režime pomocou logo Bob easyfix zariadenia od spoločnosti Daan Tech. 

 

Pevná inštalácia

Umiestnite vypúšťaciu hadicu priamo do umývadla a pripevnite ju pomocou zariadenia od Daan Tech

 

Bob Easyfix Evier Systeme Tuyau Evacuation

Flexibilná inštalácia

Odtokovú hadicu umiestnite do nádoby (kanister, vedro, atď.)

 

Bob Easyfix Seau
Bob Easyfix Jerrican

Zástrčka :

 

Pripojte napájací kábel na Bobov chrbát a napájací kábel zapojte do zástrčky 220- 240V 50-60Hz. 

Branchement alimentation Bob le mini_lave vaisselle

Pred pripojením Boba k napájaciemu zdroju sa prosím uistite, že napätie na typovom štítku zodpovedá napätiu vášho napájacieho zdroja.  

bonne pratique branchement prise electrique Bob le mini lave vaisselle

 

Nezapájajte ani neodpájajte ťahaním za kábel, ale vždy ťahajte priamo za zástrčku

Obsah tejto stránky slúži len pre informáciu, v žiadnom prípade nepredstavuje úplné oznámenie. Viac informácií nájdete v, Bobovej používateľskej príručke.